Kdy bychom měli ruce dezinfikovat?

Kdy bychom měli ruce dezinfikovat a kdy je stačí jen umýt?

 

Slovo dezinfekce se stalo v poslední době jedním z nejfrekventovanějších. Je však třeba poukázat na několik faktů, které jsou pro správnou hygienu rukou důležité.

  • Dezinfekce rukou bez jejich předchozího umytí mýdlem významně snižuje účinek dezinfekce.
  • Dezinfekce vysušují pokožku, a proto je velmi žádoucí pravidelně ošetřovat pokožku vhodnými krémy.
  • Pokud je nařízená karanténa nebo jsme v tzv. dobrovolné karanténě, platí při každém kontaktu nutnost dezinfekci použít.
  • Nepůjčujeme si mobilní telefony ani jiné elektronické prostředky a pečlivě je čistíme.

Pokud se v práci dotýkáme ploch a předmětů, které jsou přístupné dotykům druhých nebo jsme v kontaktu s pokožkou druhých osob - je dezinfekce rukou nutností!

V praxi má dezinfekce rukou význam např. po schůzce, po použití společné toalety, před jídlem a při používání společných pracovních pomůcek či prostředků.

Při nakupování se v místech prodeje zdržujeme jen po nezbytně nutnou dobu. Naštěstí se většina potravin prodává balená. Pokud dodržujeme bezpečný odstup a kryjeme si rouškou nos a ústa, je riziko přenosu viru vzduchem ve větraných prostorách a při kratším pobytu minimální.

Po návštěvě zdravotnického zařízení nebo jiné služby je doporučeno ruce umýt a následně dezinfikovat.

 

Pořízení dezinfekčních stojanů je tedy v této době nezbytností. Stojany s dezinfekcí nesmí chybět ve veřejných prostorách, kde se pohybuje větší množství lidí.